Herní portál

Region: CZ/SK

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme a co tu najdete?

Provozovatelem hry Alteira („Hra“) je Martin Konečný, IČO: 06192343, se sídlem Ve Smečkách 1596/25, 110 00 Nové Město, a jeho tým („my“). Pokud jste si zaregistrovali uživatelský účet ve Hře na webových stránkách www.alteira-game.com („Web“), případně následně nakoupili virtuální měnu použitelnou ve hře („Virtuální měna“) nebo nás kontaktovali přes záložku „Podpora“ na Webu, budeme zpracovávat vaše osobní údaje.

Zde si můžete přečíst, jaké osobní údaje jsou vyžadovaný, k čemu je potřebujeme, co nás k tomu opravňuje a po jakou dobu je uchováváme. Dozvíte se zde také, kdo obecně může mít k vašim osobním údajům přístup, jaká máte práva a jak je můžete uplatnit.

Jaké osobní údaje o vás můžeme zpracovávat?

Za různými účely o vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů. Vždycky záleží, na co konkrétně vaše osobní údaje potřebujeme. Celkově jde o tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, pohlaví);
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa);
 • přihlašovací údaje (např. přihlašovací jméno a heslo);
 • identifikační údaje vašeho zařízení (IP adresa);
 • informace o smlouvě a jejím plnění (např. obsah smlouvy, datum uzavření a plnění);
 • informace o vašem postupu ve Hře a využívání prémiových služeb (např. váš herní level, informace o nákupech a stavu vašeho účtu s Virtuální měnou);
 • informace o spokojenosti s nákupem/službou (např. co se vám na hře líbilo);
 • obsah komunikace s námi (když nám např. napíšete dotaz) nebo obsah komunikace s ostatními uživateli na fóru na Webu.

Co můžeme konkrétně s vašimi osobními údaji dělat?

Vaše osobní údaje potřebujeme za různými účely. Pro více informací čtěte dále.

Umožnění registrace uživatelského účtu a hraní hry

Abyste mohli hrát Hru, musíte si na Webu registrovat uživatelský účet a souhlasit s podmínkami užívání Hry, čímž mezi námi je uzavřena smlouva. Pod účtem pak budete mít uložený svůj postup ve Hře a přístup k Virtuální měně nebo k uživatelskému fóru apod.

K čemu vaše údaje potřebujeme? Jaké osobní údaje potřebujeme? Co nás ke zpracování údajů opravňuje? Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?
K provedení registrace uživatelského účtu a uzavření smlouvy, zasílání automatických systémových zpráv Identifikační údaje, kontaktní údaje, přihlašovací údaje Plnění smlouvy Po dobu trvání smlouvy a 3 roky po deaktivaci uživatelského účtu, déle pokud to stanoví právní předpis nebo za účelem ochrany našich práv a zájmů.
K umožnění hraní Hry a uložení postupu ve Hře Přihlašovací údaje, identifikační údaje vašeho zařízení informace o smlouvě a jejím plnění, informace o vašem postupu ve Hře a využívání prémiových služeb Plnění smlouvy Po dobu 3 let od posledního přihlášení ke Hře.
K umožnění koupě Virtuální měny Identifikační údaje, kontaktní údaje, přihlašovací údaje, informace o vašem postupu ve Hře a využívání prémiových služeb Plnění smlouvy Po dobu trvání smlouvy a 3 roky po deaktivaci uživatelského účtu, déle pokud to stanoví právní předpis nebo za účelem ochrany našich práv a zájmů.
K umožnění darování Virtuální měny zdarma (např. v případě objevení bugu ve Hře, vašeho výročí ve Hře nebo narozenin) Identifikační údaje, Kontaktní údaje Oprávněný zájem Po dobu trvání smlouvy

Poskytování podpory, umožnění komunikace s námi nebo s dalšími hráči

Prostřednictvím formuláře dostupného na Webu v sekci „Podpora“ máte možnost nám napsat zprávu. Podobně nás můžete kontaktovat i z uživatelského účtu. Zároveň v rámci Hry můžete komunikovat prostřednictvím fóra i s dalšími hráči, přičemž tato komunikace podléhá moderaci z naší strany. V tomto případě vaše osobní údaje zpracováváme následně:

K čemu vaše údaje potřebujeme? Jaké osobní údaje potřebujeme? Co nás ke zpracování údajů opravňuje? Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?
K zodpovězení dotazu a poskytnutí podpory Identifikační údaje, kontaktní údaje, obsah komunikace s námi Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu 3 roky od naší poslední komunikace
K umožnění komunikace s dalšími hráči a jejího moderování Přihlašovací údaje, obsah komunikace s ostatními uživateli na fóru na Webu, identifikační údaje vašeho zařízení Plnění smlouvy, oprávněný zájem na moderaci uživatelského fóra Po dobu trvání smlouvy a 3 roky po deaktivaci uživatelského účtu

Plnění zákonných povinností

Některé osobní údaje můžeme potřebovat, abychom mohli jako provozovatel Hry a podnikatel splnit svoje zákonné povinnosti. V tomto případě vaše osobní údaje zpracováváme následně:

K čemu vaše údaje potřebujeme? Jaké osobní údaje potřebujeme? Co nás ke zpracování údajů opravňuje? Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?
K plnění zákonných povinností Identifikační údaje, informace o smlouvě a jejím plnění Plnění právních povinností Po dobu stanovenou příslušnými zákony (např. daňové doklady musíme uchovávat 10 let od skončení zdaňovacího období)

Zasílání novinek o Hře a poskytování zpětné vazby, propagace Hry

Registrací uživatelského účtu souhlasíte s tím, že vám čas od času pošleme novinky o Hře a nabídky Virtuální měny (slevy, bonusy apod.). Zároveň vám můžeme poslat krátký dotazník a poprosit vás o zpětnou vazbu ke Hře.

Jsme také oprávněni v omezeném rozsahu (přihlašovací jméno ve Hře) propagovat Hru, a to například formou zobrazení recenze nebo komentáře o Hře na úvodní stránce Hry, v recenzích na internetu nebo na sociálních sítích.

V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje následně:

K čemu vaše údaje potřebujeme? Jaké osobní údaje potřebujeme? Co nás ke zpracování údajů opravňuje? Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?
K zasílání novinek týkajících se Hry E-mailová adresa Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti Do odhlášení se z odběru novinek
K propagaci Hry Přihlašovací jméno Oprávněný zájem Po dobu trvání smlouvy a 3 roky po deaktivaci uživatelského účtu, déle pokud to stanoví právní předpis nebo za účelem ochrany našich práv a zájmů.
K oslovení se žádostí o zpětnou vazbu Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění, informace o spokojenosti se službou Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti Po dobu trvání smlouvy a 1 rok po deaktivaci uživatelského účtu

S odběrem novinek o Hře nebo zasláním dotazníku můžete vyjádřit nesouhlas jednoduše tím, že při registraci zaškrtnete, že si nepřejete novinky nebo dotazník dostávat. Dále můžete souhlas s odběrem novinek odvolat kliknutím na odkaz v každém e-mailu obsahujícím novinky o Hře, který vám přijde.

Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem máte právo podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním osobních údajů přestaneme.

Přístupnost některých údajů o vašem Uživatelském účtu i po smazání osobních údajů

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že omezený rozsah údajů o vašem Uživatelském účtu (zejm. přihlašovací jméno k Uživatelskému účtu) může být využíván i po delší dobu než je uvedeno na jiných místech těchto zásad zpracování osobních údajů. Tyto údaje budou využívány v minimálním rozsahu pouze za účelem našeho oprávněného zájmu na udržování herních statistik; na zachování herní fór, kde jste napsali nějaký příspěvek; nebo za účelem návaznosti s jinými daty (relační databáze). Tyto údaje budou využívány pouze po dobu nezbytnou k naplnění těchto účelů a budou zpracovávány v minimálním rozsahu bez spojení s jakýmikoli jinými osobními údaji umožňujícími vaši identifikaci. Jinými slovy, bude využíván pouze minimální rozsah těchto údajů a nebudou spojeny se základními identifikačními a kontaktními údaji o vaší osobě. I tyto údaje smažu nejpozději 5 let po skončení smlouvy nebo ve chvíli, kdy proti takovému zpracování údajů podáte námitku a my ji vyhodnotíme jako oprávněnou.

Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

K vašim osobním údajům můžou mít přístup i některé další osoby, zejména další dodavatelé, kteří nám mohou pomáhat s vývojem nebo fungováním Hry a případně úřady a jiné orgány veřejné moci. Konkrétní rozsah osob s přístupem se může měnit. Proto zde uvádíme jen kategorie osob. Pokud chcete vědět, jací konkrétní dodavatelé mohou mít přístup k vašim osobním údajům, můžete nám napsat a seznam vám poskytneme individuálně.

Kategorie osob s přístupem k osobním údajům:

Kdo může mít přístup k vašim údajům Důvod zpřístupnění
Osoby zajišťující chod Webu, moderaci fóra nebo vývoj či fungování Hry Na Hře s námi mohou spolupracovat další osoby, které budou zajišťovat fungování Webu, moderaci uživatelského fóra nebo vývoj či fungování Hry.
Provozovatelé sociálních sítí Máme účty na sociálních sítích, prostřednictvím kterých s vámi můžeme jednoduše komunikovat a sdělovat vám informace o Hře. Pokud se však rozhodnete profily Hry na těchto sociálních sítích sledovat, disponují s vašimi osobními údaji provozovatelé těchto sociálních sítí.
Právní a daňoví poradci Občas může vzniknout potřeba, abychom do informací o právních vztazích s vámi nechali nahlédnout právní či daňové poradce. Jde o osoby, které jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.
Externí účetní a auditoři Naši účetní a daňovou agendu můžeme svěřit odborníkům mimo naši společnost a v takovém případě jim musíme zpřístupnit vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném ke splnění smlouvy s vámi a splnění našich zákonných povinností
Orgány veřejné moci (např. soudy) V případě řešení sporů můžeme informace o vás uvádět např. v podáních určených soudům.

Může se stát, že některý z našich partnerů (zejm. dodavatelů) sídlí mimo území EU. Pokud někdo má mít přístup k vašim osobním údajům, zajistili jsme, aby poskytoval vhodné záruky, že vaše osobní údaje budou v bezpečí a že vaše práva nebudou nijak omezena.

Jaká jsou vaše práva?

Zde se dozvíte, jaká práva týkající se zpracování vašich osobních údajů u nás můžete uplatnit. Ať už jde o jakékoliv právo, můžete ho u nás uplatnit jakkoliv chcete. Musí být akorát možné ověřit, že žádost skutečně podáváte vy. Můžete nám napsat na e-mailovou adresu info@alteira-game.com.

Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete ho kdykoliv odvolat.

Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). Zde uvádíme, že vaše údaje k automatizovanému rozhodování nepoužíváme.

Kopii vašich osobních údajů vám dáme bezplatně. Pokud byste měli zájem o více kopií, můžeme od vás požadovat nezbytnou úhradu nákladů.

Právo na opravu

Zjistili jste, že o vás zpracováváme neúplné nebo nepřesné osobní údaje? Pak máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

Právo na výmaz

Dále máte právo na výmaz vašich osobních údajů, které o vás uchováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů.

Ačkoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte, nebo požádáte o výmaz vašich osobních údajů, ne vždy můžeme vaše údaje smazat. Někdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. Pak vás ale budeme informovat o důvodu, na základě kterého nemůžou být vaše osobní údaje vymazány.

Právo na omezení zpracování

Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje nejsou přesné, můžete požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány;
 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků;
 • vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; v tomto případě omezíme zpracování do doby posouzení, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Na jejím základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat. Nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů přestaneme. Námitku proti zasílání obchodních sdělení (novinek o Hře) můžete dát jednoduše tak, že se z odběru obchodních sdělení odhlásíte kliknutím na odkaz v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení.

Právo na stížnost

Myslíte si, že výše uvedená práva jsou z vašeho pohledu nedostatečná? Nebo že jakýmkoliv způsobem porušujeme vaše práva? Můžete podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete podat prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů dostupného na stránce https://www.uoou.cz.