Nové události

Region: CZ/SK
« Zpět na přehled novinek

Update v1.1.3

AlteiraOfficial
@alteiraofficial
Publikováno: 13.12.2023 21:10 | Novinky ve hře (9 komentářů)

Vážení uživatelé komunity Alteira,

usilovně pracujeme na hlavní inovaci, kterou jsme představovali v předchozí novince - Týdenní dungeon. Mimo to ale řešíme také herní plány a novinky, které chceme postupně představit během následujícího roku, a ve kterých bude možné získávat a utrácet více surovin. Rovnice využívané pro výpočty zisku/ztrát surovin nyní nejsou u všech herních funkcí sourodé a stává se proto, že dochází k nevyváženostem. Také je vlivem toho složitější udržovat správný balanc surovin napříč celou hrou.

Rozhodli jsme se proto před hlavními novinkami vydat update, jejímž hlavním cílem bude tyto nevyváženosti řešit. Díky těmto úpravám můžeme snáz vyrovnávat poměr surovin mezi sebou (dřevo/kámen/železo), bude snazší do hry přidávat nové funkce a mechaniky, které budou na surovinách závislé, a také bude snazší provádět případné balanční úpravy.

Dali jsme těmto úpravám hlavní prioritu, aby bylo možné je do hry dostat ještě v aktuálním roce, a abychom se v roce následujícím mohli zaměřovat převážně na plánované inovace. Tyto úpravy musely být řešeny na úkor páté kapitoly herního příběhu, proto se chceme hráčům omluvit, že se pokračování příběhu trochu zdrží a pravděpodobně bude nahráno společně s Týdenním dungeonem. Budeme se snažit tyto novinky do hry přichystat ještě do konce tohoto roku, přesné datum včas oznámíme.

Veškeré úpravy ve výpočtech surovin jsou uvedeny v poslední v části novinky „Úpravy výpočtů zisku/ztrát surovin“. Níže můžete nalézt i několik technických úprav, které tento balíček úprav obsahuje.

Plánované nahrání tohoto update je během nočních hodin z neděle na pondělí 17. - 18. prosince.

 

Technické úpravy

Labyrint

Funkce Labyrintu byla ve hře dočasně pozastavena, aby se mohla lépe odladit vyrovnanost mezi zisky surovin a zkušenostních bodů. Můžeme s radostí oznámit, že Labyrint bude v rámci těchto úprav opět otevřen.

V Labyrintu jsme řešili rebalanc zisku surovin a zkušenostních bodů. Konkrétní čísla můžete nalézt v části „Úpravy výpočtů zisku/ztrát surovin“.

Vedle toho bylo provedeno také pár technických úprav:

 • Nově nebude možné znovu vstoupit do Labyrintu pomocí přesýpacích hodin, ale pomocí předmětu Vstupní klíč (viz níže)
 • Přidán nový předmět k obchodníkovi - Vstupní klíč
  • tento předmět půjde zakoupit u obchodníka za mince nasbírané v labyrintu
  • hráč bude moct znovu do labyrintu vstoupit po uplynutí času, nebo kdykoliv, kdy má k dispozici tento klíč
 • Poslední krok nebude vždy obsahovat přesně jeden tier3 / tier4 předmět, ale odměna bude početnější
 • Informace o Labyrintu bude přidána na stránku „Aktivita“ do záložky „Denní aktivita“
 • Proběhnou také drobné vizuální úpravy

 

Funkce Labyrintu byla znovu otevřena pro vyzkoušení na Beta serveru.

 

Aréna

V případě arény došlo pouze k drobnějším úpravám. Cílem bylo více odlišit koncept Běžné a Ranked arény a u Ranked arény zlepšit její využití.

 • Běžná aréna - nově lze soupeři v jednom souboji ukrást jen jednu surovinu (stříbro, dřevo, kámen, železo) - původně to bylo stříbro a zároveň dřevo, kámen nebo železo
 • Běžná aréna - nově nelze získat předmět do záložního inventáře
 • Běžná aréna - nově se stříbro od hry získá i v případě, že nelze získat odměnu od soupeře
  • např. pokud zaútočí hráč s úrovní 80 na hráče s úrovní 20, nezíská od něj žádné suroviny, ale od hry stále získá stříbro
 • Ranked aréna - nově půjde zaútočit na jakéhokoliv hráče, ne pouze na tři, které nabídne hra

Došlo také k úpravě zisků stříbra a ostatních surovin. Konkrétní úpravy lze nalézt v části „Úpravy výpočtů zisku/ztrát surovin“.

Rádi bychom při této příležitosti nastínili námi žádoucí rozdíl mezi aktuálními dvěma druhy arén.

Běžná aréna - představuje reálný souboj s jiným hráčem, jako kdyby oba hráči na sebe fyzicky narazili někde v herním světě. Útočník, pokud souboj vyhraje, pak získá část surovin od svého soupeře. Aby měly útoky smysl i v případě, že soupeř u sebe žádné suroviny nemá, částečně zisk stříbra vyvažuje samotná hra (hráč získá část stříbra od hry, ne od soupeře).

Ranked aréna - představuje jakýsi virtuální souboj, který má za cíl porovnat soupeře a pomocí přičtení/stržení MMR bodů určit bojeschopnost hráčů napříč celým herním serverem. Z toho důvodu nelze získat žádné suroviny od soupeře, ale výherce získá část stříbra od hry, a také si za plusové MMR body může převzít odměnu navíc na stránce Odměny.

 

Obchodníci

Několik úprav prodělají i obchodníci a nabízené předměty ke koupi. S postupně přibývajícími možnostmi, jak předměty získat, se bude funkce obchodníků stávat méně relevantní. Upravíme proto fungování obchodníků následovně:

 • Nově budou obchodníci nabízet 15 předmětů místo 10
 • Zvýšena šance na výskyt tier3 a tier4 předmětů z 1 % na 3 %
 • U tier3 a tier4 předmětů snížena šance, že bude stát zlato, z 97 % na 85 %

Tyto úpravy by měly redukovat nevýhodu, že v případě tier3 a tier4 předmětů záleží i na konkrétním rozpoložení atributů. Hráči nově tedy budou mít vyšší šanci, že se tyto předměty u obchodníků vyskytnou, a také vyšší šanci, že nebude nutné utratit zlato.

U samotných předmětů pak došlo k pár změnám, které se týkají jejich nákupní ceny u obchodníků a prodejní hodnoty. Tyto změny jsou taktéž popsány v části „Úpravy výpočtů zisku/ztrát surovin“.

 

Přepadení na expedici

Přepadení je nyní drobnou funkcí, která při cestování na herní mapě hráče obere o nějaké suroviny. U každé lokace je pro možnost přepadení nastavena specifická šance. Tato šance bude upravena do následující podoby:

 • šance na přepadení bude shodně 0.5 % v každé lokaci
 • celková šance se bude počítat podle počtu kroků mezi jednotlivými lokacemi (stejně jako se počítá celkový počet energie)

V praxi to znamená, že když hráč bude cestovat do lokace, která je vzdálena 4 kroky, bude celková šance 4 * 0.5 %, tedy 2 % na přepadení.

Počet ztracené suroviny bude stále počítán procentuálně z aktuální výše suroviny, kterou má hráč u sebe. Pouze budou lehce upravena konkrétní čísla, která jsou uvedena v části „Úpravy výpočtů zisku/ztrát surovin“. Chránit své suroviny lze pomocí skrýše surovin v lokaci Temný les, případně zcela zamezit přepadení pomocí titulu Templář.

 

Další úpravy

 • Denní lov - zvýšen bonus k zisku stříbra z +10 % na +25 %
 • Tier2 předměty - nově budou mít zelený podklad (vizuálně stejně jako u tier3 a tier4 předmětů)
 • Dungeony - u protivníků bude zobrazena silueta předmětu znázorňující, jakou šanci má hráč na zisk specifické tier úrovně. Pomocí toho hráč uvidí, že např. u konkrétního protivníka v příběhu na 100 % získá předmět s úrovní tier3 / tier4
 • Tvorba elixírů - zvýšen počet příprav elixírů z 2 na 3
 • Nastavení účtu - bude možné vypnout upozornění na příchozí útoky v aréně
  • souboje budou stále k zobrazení v přehledu soubojů
 • Zaměření Znalost metalurgie - snížení zisku surovin z 2x na 1.5x
 • Zaměření Ovládání magie - zvýšení počtu atributů z +10 % na +25 %
 • Běžná aréna - nově se na stránce „Aréna“, záložka „Běžná“ zobrazuje u každé suroviny zvlášť, kolik jí může hráč při prohraném souboji ztratit
 • Kmen - možnost filtrovat příspěvky (např. posledních 7 dnů, 14 dnů, měsíc)

 

Úpravy výpočtů zisku/ztrát surovin

Hlavním cílem tohoto balíčku úprav bylo sjednotit rovnice pro výpočty týkající se stříbra a ostatních surovin. Obvykle nejde o nijak zásadní změny (např. u úkolů se změny liší ve stovkách stříbra) a některých částí hry se úpravy nedotkly vůbec (např. souboje na expedici). Pro lepší představu ale uvedeme veškeré rozdíly mezi aktuální a novou verzí.

 

Předměty

Pokaždé, když se ve hře vygeneruje předmět, vypočítá se jeho hodnota ve formě stříbra. Tato základní hodnota se poté používá pro určení ceny např. při koupi nebo prodeji u obchodníka.

Původní princip:

 • Základní hodnota předmětu je přibližná 5 útokům na expedici (bez bonusů) vynásobena tier úrovní předmětu
  • tzn. tier2 jsou 2x hodnotnější než tier1, tier3 jsou 3x hodnotnější než tier1 atd.
  • Pokud jde o elixír z bylin, hodnota je 2x vyšší
 • Nákup u obchodníka
  • Celková cena je dána základní hodnotou + rozptyl
   • např. na úrovni 50 je rozptyl 6250 až 7500
  • Pokud jde o typ předmětu „Doplněk“, je cena +30 %
 • Prodej u obchodníka
  • Základní prodejní cena je dána výpočtem: základní hodnota předmětu / 5 * tier úroveň
  • Pokud je předmět očarován, cena je o 37 % vyšší

 

Nový princip:

 • Základní hodnota zůstává stejná - cca pětinásobek zisku útoku na expedici (bez bonusů) vynásobeno tier úrovní předmětu
  • Pokud jde o elixír u obchodníka, hodnota je o 25 % nižší
  • Pokud jde o elixír z bylin, hodnota je 2x vyšší
  • Pokud jde o bylinu, hodnota je 3x nižší
  • Pokud jde o předmět typu „Doplněk“, hodnota je o 25 % vyšší
 • Nákup u obchodníka
  • Základní prodejní cena je počítána podobně, jen se liší rozptyl
   • ten je dán +- 5 % dle základní hodnoty předmětu
  • Pokud předmět stojí nějaké zlato, cena stříbra je 2x nižší
  • Pokud je předmět očarován, cena je o 25 % vyšší
 • Prodej u obchodníka
  • Základní prodejní cena je dána výpočtem: základní hodnota předmětu / 5
   • ruší se tedy násobek za tier úroveň předmětu - jedná se o opravu chyby, kdy se tier úroveň počítala do prodejní ceny 2x (1x v rámci základní hodnoty a 1x u samotného prodeje)
  • Pokud je předmět očarován, je cena o 25 % vyšší

 

V původní i nové verzi pak platí, že nákupní cenu u obchodníka lze snížit pomocí dovedností.

 

Souboj v Běžné aréně

V Běžné aréně lze získat některé suroviny přímo od protivníka. Surovina je vybírána náhodně a soupeři lze ukrást 2 % z jeho aktuální výše dané suroviny. Toto procento zůstává stejné, mění se akorát maximální počet. Pro příklad:

 • Původně: přibližný maximální zisk na úrovni 50:
  • stříbro: 2 500 (v závislosti na úrovni útočníka)
  • suroviny: 25
 • Nově: přibližný maximální zisk na úrovni 50:
  • stříbro: 9 426 (v závislosti na úrovni obránce)
  • suroviny: 60 dřevo, 40 kámen, 20 železo

 

Souboj v Ranked aréně

Původně byl zisk stříbra z vyhraného souboje počítán podle získaných MMR bodů.

 • pro příklad: na úrovni 50 při zisku +30 MMR bodů hráč získal +1 414 stříba

Nově se zisk počítá stejně jako v Běžné aréně (pouze to, co hráč získá od hry)

 • pro příklad: na úrovni 50 hráč získá přibližně +2 357 stříbra

 

Úkoly

U úkolů jsou rozdíly zanedbatelné (u stříbra v řádu stovek), bude ale přidán jeden bonus navíc:

 • Úkol typu „Prozkoumat lokaci“ - pokud je potřeba prozkoumat specifickou lokaci, je bonus k odměně ve stříbru +25 %

 

Chrám a truhla

Zisk stříbra je nově více přizpůsoben úrovni hráče a není mezi minimální a maximální hranicí vysoký rozptyl. Pro příklad

 • Původně: na úrovni 50 mohl hráč získat 10 000 - 20 000 stříbra
 • Nově: na úrovni 50 může hráč získat 16 024 - 21 679 stříbra

U surovin jsou úpravy značnější, ale také lépe přizpůsobeny úrovni hráče, a to zvlášť pro každou surovinu. Pro příklad u hráče na úrovni 50:

 • Původně:
  • dřevo: 75 až 150
  • kámen: 70 až 140
  • železo: 65 až 130
 • Nově:
  • dřevo: 102 až 138
  • kámen: 68 až 92
  • železo: 34 až 46

 

Práce

Zisk stříbra je nově více přizpůsoben úrovni hráče, pro příklad:

 • původně: na úrovni 50 mohl hráč získat 5 000 stříbra za hodinu práce
 • nově: na úrovni 50 může hráč získat 5 891 stříbra za hodinu práce

Suroviny byly také lépe přizpůsobeny úrovni hráče, dochází však k drobnému snížení. Konkrétně pro hráče na úrovni 50:

 • Původně:
  • dřevo: 75/hod.
  • kámen: 50/hod.
  • železo: 25/hod.
 • Nově:
  • dřevo: 60/hod.
  • kámen. 40/hod.
  • železo: 20/hod.

Stejný propočet je aplikován i na Pracovníky. U těch je stále možné zvýšit efektivitu pomocí nástroje nebo specificky zvoleného pracovníka.

 

Průzkum lokace

U průzkumu došlo k redukci stříbra, aby v tomto ohledu více plnilo funkci vedlejšího zisku v porovnání se souboji na expedici. Pro příklad:

 • původně: na úrovni 50 mohl hráč získat přibližně 3 770 stříbra za 10 minutový průzkum
 • nově: na úrovni 50 může hráč získat přibližně 2 357 stříbra za 10 minutový průzkum

U surovin došlo také k menší redukci. Pro hráče na úrovni 50 pak konkrétně:

 • Původně:
  • dřevo: 90 - 120
  • kámen: 60 - 80
  • železo: 30 - 40
 • Nově:
  • dřevo: 60 - 90
  • kámen: 40 - 60
  • železo: 20 - 30

 

Týdenní odměna

Jedná se o odměnu, kterou lze každou neděli převzít stránce Odměny, záložka Expedice. Zisky jsou nově více přizpůsobeny úrovni hráče, např.:

 • původně: hráč na úrovni 50 při 100 získaných bodech mohl získat 100 000 stříbra
 • nově: ve stejné situaci může hráč získat 117 825 stříbra

U surovin došlo k částečné úpravě rovnic, výsledky jsou nicméně stejné.

 

Odměna za zisk MMR bodů

Každý hráč může 1x za den vybrat odměnu za nasbírané MMR body za období od posledního převzetí odměny. Tuto odměnu lze převzít na stránce Odměny, záložka Aréna.

Zde došlo k výraznému navýšení stříbra, protože původní výpočet nezahrnoval úroveň hráče, ale pouze získané MMR body. Rozdíl je pro příklad následující:

 • původně: pokud hráč nasbíral 300 bodů (nehledě na úroveň), získal 30 000 stříbra
 • nově: pokud hráč na úrovni 50 nasbírá 300 bodů, získá 282 780 stříbra

 

Labyrint

V Labyrintu byly částečně upraveny výpočty pro zisk stříbra a ostatních surovin, a také zisk zkušenostních bodů.

Zisk stříbra v původních výpočtech obsahoval mocnění - zisk se čím dál více navyšoval s přibývající úrovní hráče. Nově je výpočet více lineární a lépe odpovídá úrovni hráče. Také je částečně navýšen.

Pro příklad uvedene přibližný počet stříbra, který lze nalézt v jednom kroku labyrintu.

 • Původně:
  • úroveň 80: 11 113 stříbra
  • úroveň 100: 17 657 stříbra
  • úroveň 120: 25 776 stříbra
 • Nově:
  • úroveň 80: 37 704 stříbra
  • úroveň 100: 47 130 stříbra
  • úroveň 120: 56 556 stříbra

U surovin došlo k lepšímu přizpůsobení každé suroviny zvlášť k úrovni hráče. Ani v původní, ani v nové verzi rovnic se nepoužívají mocniny, můžeme proto uvést příklad na jedné úrovni hráče.

Když budeme brát v úvahu hráče s úrovní 80, rozdíly v zisku v jednom kroku labyrintu jsou následující:

 • Původně:
  • dřevo:40 - 80
  • kámen: 40 - 80
  • železo: 40 - 80
 • Nově:
  • dřevo: 182 - 202
  • kámen: 122 - 134
  • železo: 61 - 67

Veškeré zisky lze zvýšit až o 50 % pomocí předmětů u obchodníka v Labyrintu.

Zkušenostních bodů lze pak získat 1 až 3 v jednom kroku.

 

Tavení předmětů

Funkce tavení lze využít v lokaci Ohnivá pec, kdy lze předmět z inventáře přeměnit na suroviny. Výše získaných surovin se odvíjí od každého typu předmětu zvlášť (zbraň, brnění, štít, ...), uvedeme proto pro příklad přibližné počty.

Když vezmeme v úvahu brnění na úrovni 80:

 • Původně:
  • Tier 1
   • dřevo: 39
   • kámen: 32
   • železo: 49
  • Tier 2
   • dřevo: 68
   • kámen: 57
   • železo: 85
  • Tier 3
   • dřevo: 97
   • kámen: 81
   • železo: 122
  • Tier 4
   • dřevo: 126
   • kámen: 105
   • železo: 159
 • Nově:
  • Tier 1
   • dřevo: 23
   • kámen: 13
   • železo: 10
  • Tier 2
   • dřevo: 35
   • kámen: 26
   • železo: 29
  • Tier 3
   • dřevo: 70
   • kámen: 78
   • železo: 88
  • Tier 4
   • dřevo: 116
   • kámen: 130
   • železo: 156

V původním i novém výpočtu platí, že se zisk navýší, pokud je předmět očarovaný. Lze také využít zaměření Znalosti metalurgie.

Počítáme s tím, že se po znovuotevření Labyrintu a budoucích inovacích zvýší zisk předmětů, bude proto možné získat celkově více surovin i pomocí tavení.

 

Přepadení na expedici

U přepadení dochází k navýšení možného počtu ztracených surovin, zároveň ale ke snížení maximální hranice. Pro příklad u hráče na úrovni 50:

 • Původně:
  • stříbro: 5 - 10 %, maximálně 25 000
  • dřevo: 3 - 6 %, maximálně 150
  • kámen: 3 - 6 %, maximálně 150
  • železo: 3 - 6 %, maximálně 150
 • Nově:
  • stříbro: 8 - 12 %, maximálně 14 139
  • dřevo: 8 - 12 %, maximálně 120
  • kámen: 8 - 12 %, maximálně 80
  • železo: 8 - 12 %, maximálně 40

 

Očarování předmětů

U očarování došlo nejen k úpravě výpočtů, ale také ke zlevnění cen surovin. Oproti původní verzi bylo zrušeno navýšení ceny u předmětů typu Doplněk.

Nově jsou výpočty přizpůsobené každé surovině zvlášť, a to podle úrovně předmětu. Předpokládáme, že hráči budou očarovávat spíše předměty s vyšší úrovní, než jsou oni sami, proto budou nově ceny o něco nižší.

Uvedeme rozdíly v cenách v příkladu s předmětem úrovně 80:

 • Původně:
  • Tier 1
   • dřevo: 368
   • kámen: 216
   • železo: 696
  • Tier 2
   • dřevo: 460
   • kámen: 270
   • železo: 870
  • Tier 3
   • dřevo: 552
   • kámen: 324
   • železo: 1044
  • Tier 4:
   • dřevo: 644
   • kámen: 378
   • železo: 1218
 • Nově:
  • Tier 1
   • dřevo: 288
   • kámen: 128
   • železo: 448
  • Tier 2
   • dřevo: 360
   • kámen: 160
   • železo: 560
  • Tier 3
   • dřevo: 432
   • kámen: 192
   • železo: 672
  • Tier 4
   • dřevo: 504
   • kámen: 224
   • železo: 784

 

Vylepšení předmětů

U vylepšení předmětů proběhly velice podobné úpravy jako u očarování a došlo také k celkovému zlevnění.

Rozdíly jsou pak pro příklad u předmětu s úrovní 80 následující:

 

Vylepšení atributů

 • Původně:
  • dřevo: 149
  • kámen: 135
  • železo: 122
 • Nově
  • dřevo: 120
  • kámen: 80
  • železo: 64

Vylepšení poškození zbraně

 • Původně:
  • dřevo: 256
  • kámen: 149
  • železo: 316
 • Nově
  • dřevo: 192
  • kámen: 118
  • železo: 256

Úprava rozptylu poškození zbraně

 • Původně:
  • dřevo: 212
  • kámen: 269
  • železo: 141
 • Nově:
  • dřevo: 120
  • kámen: 160
  • železo: 80

Naším dalším cílem je dokončit připravovaný Týdenní dungeon a nadále pokračovat v herním příběhu. Také postupně připravujeme novinky na komunitní stránku a řešíme také plán inovací, které budeme do hry přidávat během následujícího roku. Veškeré návrhy a připravované aktualizace budou pravidelně oznamovány formou novinek.

Pokud je některá z informací uvedena v této novince nejasná nebo nesrozumitelná, rádi ji vysvětlíme a upřesníme.

Děkujeme za vaši aktivitu!

Tým Alteira

Vaše názory
Aldilus1337
(@aldilus)
Vážený člen

Jedna vedle druhé parádní QoL změny, díky za ně a za práci na všech ostatních aspektech hry. Je mi na výsost sympatické, že přesto, že by tu mohl existovat (on vlastně do jisté míry zcela jistě existuje) tlak na ultrarychlé přidávání nového obsahu a tím vytváření možných dalších, větších či menších disbalanců, bugů a exploitů, jsme na místo toho svědky práce na fundamentech hry, které následně umožní přidání jakkoliv rozsáhlého, nového contentu či realizaci větších změn, aniž by došlo k rozbití již existujících herních mechanik. Za to fakt velký dík :-)
No a na zpřístupněný Labyrint je top! <3

13.12.2023 22:57
MarťaBojovník
(@martabojovnik)
Admin

Děkuji za pozitivní komentář! Můžeme se pokusit oddělit drobnější úpravy a opravy od větších úprav/inovací, aby bylo možné provádět aktualizace více pravidelně :)

14.12.2023 22:33
ST33L
(@st33l)
Člen komunity

Paráda. Nezasloužil by buff i drop z kmenových budov. I když se teď náklady sníží, tak mi to pořád přijde celkem almužna vzhledem k tomu kolik ty budovy stojí.

14.12.2023 07:19
MarťaBojovník
(@martabojovnik)
Admin

Děkuji za příspěvek :) Souhlasím, že kmenové těžební budovy nepřidávají moc. U těch je složitější správně nastavit balanc tak, aby to kmenu přidalo rozumné množství, ale zároveň aby to hráčům nemohlo přidat příliš. Navíc nyní tyto budovy zvýhodňují hráče, kteří jsou ve kmenu s lépe rozestavěnými budovami. Připravujeme proto rozšíření hráčovy skrýše tak, že těžební budovy budou tam (tedy si je každý bude moct rozšiřovat sám) a kmenové těžební budovy budou přidávat suroviny pouze do kmenu - tím se příjem surovin stane pro každého hráče více spravedlivý a pro kmen půjdou čísla navýšit.

14.12.2023 23:00
wondra
(@wondra2)
Člen komunity

Pocet ukradenych surovin se mi od oka zda jako absolutne silene cislo: 2% z 2 000 000 (co nyni stoji 10x attributy) je 40 000 stribra. To tak 3x tolik nez kolik dava utok na expedici, jinymi slovy: kdybych pouzival jen volne utoky na expedici tak nebudu mit nikdy sanci trenovat atributy jednoduse proto, ze lze za 1 hodinu ukrast vic nez lze z expedic ziskat. Kdybych si sporil na nejaky predmet z trziste, tam by moje jedina sance byla vychytat hodinove bezpecne okno a doufat ze cela energie bude stacit na zisk dostatku stribra na jedno sezeni. Lze samozrejme trenovat 1x, ale to pravdepodobne nebude zamysleny zpusob hrani jit cvicit po kazde kdyz hrac ziska stribro na 1 atribut.
Za me by bylo OK moznost ukradeni tak 20-40% ziskaneho striba, 300% vypada jako ze snadno povede ke griefingu. Navic, argument ze je mozne obranu vyhrat, je lichy protoze utocnik ma vzdy masivni vyhodu - nejakych 40% vic atributu. Nezanam statistiky ale odhaduji ze areny konci v 90-95% ve vyhrou utocnika.
Predpokladam spravne, ze cilem zmeny je ani-hoarding, aby hraci nemeli sanci mit v jednu chvili treba 100 milion stribra / 500 000 surovin a prinutit je ihned utratit stribro za cviceni a prinuntit suroviny prispivat do kmenu?

16.12.2023 10:04
MarťaBojovník
(@martabojovnik)
Admin

Děkuji za detailní rozbor a popis! Cílem je vytvořit vhodnou vyváženost mezi tím, aby šlo z arény získat rozumnou odměnu (od hry hráč získá na 1 XP jen polovinu stříbra, které získá v souboji na expedici) a aby to soupeři nevzalo surovin příliš. Doposud bylo možné od protivníka získat stříbro + další surovinu (dřevo, kámen nebo železo), nově bude možné získat jen jednu z nich. Suroviny je možné průběžně ukládat ve Skrýši (lokace Temný les), případně ztrátě surovin v aréně úplně zamezit pomocí zaměření. Hráč pak může být napaden 1x za hodinu a na stejného hráče lze zaútočit maximálně 5x za den.

Hra by tedy měla nabízet možnosti, jak své suroviny ochránit. Pokud ale bude maximální možná odměna moc vysoká, je samozřejmě možné ji snížit.
Zvažujeme i rozšíření funkce titulu Templář, kdy by ochrana surovin v aréně mohla být jako jedna z několika volitelných možností. V takovém případě by hráč byl zcela ochráněn před ztrátou surovin - nevztahovalo by se na něj přepadení na expedici a ani aréna.

16.12.2023 14:03
wondra
(@wondra2)
Člen komunity

Pokud by cilem bylo zabranit hromadeni, tak by slo pouzivat ochranu skrys automatciky: pro potreby vypoctu by se braly jen suroviny nad max (coz by mozna bylo skvele QoL! mit skrys pasivni by bylo prijemne tak jako tak). To ovsem bohuzel asi nebude resit usecase 'sporim si na ...'.
Myslim, ze strukturu 'x% aktualnich' nebude elhke spravne vyvazit, minimalne s aktualne nastavenym ziskem by byla na nizke urovni malo (kde neni duvod drzet si stribro) a na vyssi prilis (kde je dulezite trziste + vylepsovani predmetu a lazni a dobre si drzet 'provozni' hotovost).
Ohledne odmeny za arenu, za me osobne je nove navrhovana odmena mene atraktivni - do normalni areny chodim hlavne pro exp a zalozni inventar, stribro je jako odmena nezajimave - byt by ho bylo vic. Ikdyz 'chytit' nekoho kdo si zapomene utratit pred patchem stribro a ziskat nekolik milionu za 1 arenu by urcite bylo zabavne! ...do te doby nez takove cile svorne vyfarmime. Dokonce jsem jeden cas premyslel, ze bych ukradene stribro vracel vymenou za garanci vyhry, exp+zalozni inventar jsou mnohem dulezitejsi.
Na stejneho hrace sice lze zautocit jen 5x ale na mou postavu lze utocit prakticky neomezene jen tim jak ostatni ne/spi (1 za hodinu x 18 hodin vyloucime-li spankove demony). Vzhledem k tomu ze defacto automaticky vyhrava utocnik (zminenych +20/20% z vybaveni) by hraci za 1 den bylo mozne ukrast celkem 30.4% surovin (rozlozene dle stesti). Zabavne dokud kradu, ne tak moc kdyz si 'zapomenu' 50 milionu v inventari a dalsi den se prihlasim az o 15 milionu lehci. Skrys se v tom vsem zda spis jako vicmene doplnkova featura, protoze k jejimu pouziti jsou treba dve cesty (minus energie) a uchovat v ni lze jen maly zlomek obratu, jedina realna reseni se zdaji bud nic nemit a nebo zmenit zamereni.
Mozna to vidim prilis cerne hraci se adaptuj, ihned se vsechny suroviny spotrebuji/schovaji/vezmou si zamereni, pak nebude problemem prilis vysoke kradeni ale naopak ze proste a jednoduse nebude moc co ukrast a odmena bude v praxi nizsi nez nyni (a bez zalozniho inventare).
Bonusovy postreh/otazka: utoky na hrace se zamerenim budou cista ztrata co se surovin tyka a nebo suroviny poskytne za nej hra?

16.12.2023 16:26
wondra
(@wondra2)
Člen komunity

Bonusovy postreh c.2: je velky rozdil mezi stribrem a ostatnimi surovinami. Stribro se primo prevadi na silu charakteru, zbytek uz ne. Je velky rozdil nemit stribro(prohra se stribrem) vs mit 'jen' suroviny (vyhra se surovinami). V dlouhodobem horizontu se to asi vyrovna, ale kratkodobe je moznost 'mit proste smulu' s odmenou z areny.

16.12.2023 16:39
MarťaBojovník
(@martabojovnik)
Admin

Rád bych k tomuto jen upřesnil, že hráč sice může ztratit 2 % svých surovin, ale pouze do určité maximální výše - u stříbra je to dáno přibližně dvěma útoky na expedici (bez bonusů), u ostatních surovin jednomu útoku. Pokud by tedy hráč na úrovni 50 měl u sebe 10 milionů stříbra, bude moct v rámci jednoho útoku ztratit pouze cca 9 426 stříbra (nikoliv 200 000, čemu by odpovídala zmíněná procenta). Navíc je stále možné se zaměřením "Zlodějská rezistence" ochránit své suroviny - hráč pak bude vůči ztrátě surovin v aréně zcela imunní.

Pokud se zmíněná čísla ukážou v reálné hře jako neefektivní (např. hráči budou ztrácet v aréně moc, nebo naopak zisk bude příliš nízký), je samozřejmě možné tato čísla ještě upravit, aby lépe vyhovovala útočníkům i obráncům.

Co se týká pasivní skrýše surovin - osobně se mi tento nápad docela líbí. Mohlo by to ochranu surovin řešit více efektivně a jednodušeji. Nechám jej zařadit mezi návrhy pro následující úpravy. Díky!

Pak co se týká otázky: "Útoky na hráče se zaměřením budou čistá ztráta, nebo suroviny poskytne hra?" - v tomto případě útočník získá pouze stříbro, které získává od hry, od soupeře nezíská nic a toto hra ani nekompenzuje.

Zareaguji ještě k Bonusovému postřehu č.2: Je pravda, že stříbro se dá využít přímo na sílu charakteru, nicméně z arény nelze získat toho stříbra tolik např. v porovnání s útoky na expedici, jde spíše o takový doplňující příjem, u kterého by nemělo být nijak zásadní, pokud hráč zrovna získá stříbro nebo jinou surovinu. Surovina je zvolena zcela náhodně, proto by i v celkovém měřítku měl být počet jednotlivých surovin vyvážený. Platí ovšem jako vždy, že si rádi vyslechneme jakékoliv názory/návrhy na možnou úpravu :)

18.12.2023 15:11
Přidat názor
Pro přidání příspěvku se musíš přihlásit.