Herní portál

Region: CZ/SK

Podmínky užívání webové hry Alteira a nákupu virtuální měny

Jsme rádi, že jste se rozhodli hrát českou prohlížečovou hru Alteira. Předtím, než se pustíte do hraní, si prosím přečtěte následující podmínky. Nebojte se, cílem není zahltit vás právními termíny a povinnostmi. Chceme hlavně, abyste si hru užili. Některé věci vám ovšem sdělit musíme nebo chceme, abyste měli jasno o svých právech a my mohli stanovit nějaká základní pravidla hraní a nákupu virtuální měny, kterou můžete ve hře Alteira využívat.


Právě čtete Podmínky užívání webové hry Alteira („Podmínky“), kterou provozuje na doméně www.alteira-game.com („Web“) Martin Konečný, IČO: 06192343, se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Nové Město a jeho tým spolupracovníků („my“) a kterou vy („vy“) máte zájem si zahrát.

Tyto Podmínky upravují pravidla hraní hry Alteira („Hra“), licenční smlouvu, kterou za účelem vašeho hraní Hry společně uzavíráme („Smlouva“) a případně i kupní smlouvu, kterou spolu uzavřeme, pokud se rozhodnete koupit si za peníze virtuální měnu („Kupní smlouva“ a „Virtuální měna“).

Reklamační řád je součástí těchto Podmínek. Detaily k reklamacím najdete níže v čl. 12. Podmínek

Na začátek vám určitě doporučujeme přečíst si Podmínky celé. Abychom vám ale ulehčili hledání odpovědí na nejčastější otázky, připravili jsme pro vás shrnutí nejdůležitějších bodů Podmínek.

 • Jako hráč jste u nás na prvním místě. Vždy se snažíme najít řešení, se kterým budete spokojeni vy i my jako provozovatel Hry.
 • Hru můžete hrát tak, že si registrujete uživatelský účet („Uživatelský účet“) na Webu. Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované údaje a udělit souhlas s těmito Podmínkami, kterými se musíte řídit. Hru může jít hrát i na zkoušku („Zkušební verze“) nebo před ověřením založení Uživatelského účtu, ale v plném rozsahu to jde až po ověření Uživatelského účtu.
 • Smlouvu spolu uzavíráme už tím, že akceptujete tyto Podmínky při registraci Uživatelského účtu. Kupní smlouvu spolu uzavíráme obdobně, konkrétně musíte Podmínky znovu akceptovat přímo před nákupem Virtuální měny. Podmínky budou zároveň dostupné dole na Webu pod záložkou „Podmínky užívání“ a vždy po uzavření Smlouvy nebo Kupní smlouvy vám je také pošleme na e-mail uvedený ve vašem Uživatelském účtu.
 • O vaše osobní údaje se staráme jako o oko v hlavě. Více se můžete dočíst v Zásadách zpracování osobních údajů tady.
 • V případě nákupu Virtuální měny souhlasíte s tím, že nemůžete odstoupit od Kupní smlouvy. Jinými slovy, že jednou koupenou Virtuální měnu už nemůžete vrátit. Virtuální měna, kterou je možné použít jenom ve Hře, je digitálním obsahem. Poskytneme vám ji ihned po koupi, ať ji můžete ve hře okamžitě využít, tedy před uplynutím běžné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Tuto informaci dostanete přímo během objednávky Virtuální měny a musíte ji výslovně odsouhlasit. Podrobnosti o Virtuální měně najdete v čl. 4 Podmínek.
 • Jakkoli je našim cílem Hru neustále rozvíjet a nabízet ji hráčům co nejdéle, Hra nemusí být aktualizovaná a kdykoli se můžeme rozhodnout její poskytování ukončit. Pokud to bude možné, o ukončení poskytování Hry vám dáme vědět předem.
 • Při hraní Hry buďte ohleduplní a zdvořilí. Nevybírejte si urážlivé uživatelské jméno nebo profilový obrázek, nezasahujte do práv ostatních, neútočte na ostatní nebo je neobtěžujte na diskusích fórech. Dodržujte i další pravidla Hry a komunity uvedená na Webu. Pokud toto nedodržíte, vyhrazujeme si právo přijmout příslušná opatření, např. vaše uživatelské jméno nebo profilový obrázek změnit či vymazat, případně omezit nebo zablokovat Váš přístup ke Hře včetně propadnutí Virtuální měny.
 • Máte-li jakýkoli problém či dotaz, napište nám na e-mail info@alteira-game.com. Komunikaci přes e-mail preferujeme kvůli její nenáročnosti a rychlosti a vyřešíme ji co nejdřív to bude možné.

1. Na úvod

1.1 Cílem těchto Podmínek je vysvětlit vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s hraním Hry a na základě Smlouvy nebo Kupní smlouvy uzavírané mezi námi prostřednictvím Webu a informovat vás o nich. Tím, že tyto Podmínky v rámci procesu registrace Uživatelského účtu nebo objednávky Virtuální měny odsouhlasíte (kliknete na zaškrtávací tlačítko s textem „Souhlasím s podmínkami užívání hry Alteira“ a následně kliknete na tlačítko „Vytvořit nový účet“ v případě Smlouvy a „Dokončit a zaplatit“ v případě Kupní smlouvy), se stávají součástí Smlouvy, resp. Kupní smlouvy, a zavazujete se jimi řídit.

1.2. Hru můžete hrát prostřednictvím webových prohlížečů Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari, a to na počítači nebo na mobilním telefonu. K hraní Hry prosím používejte webový prohlížeč v nejnovější verzi dle svého zařízení, na starších verzích prohlížečů nemůžeme garantovat její fungování.

1.3. Pro účely Podmínek zkratka „Hra“ zahrnuje nejen samotný software tvořící Hru Alteira, ale i všechny její součásti (např. zdrojový kód) a obsah (např. grafický nebo hudební obsah, dabing, texty). Podmínky se vztahují na Hru včetně všech budoucích aktualizací a rozšíření, pokud se na ně nebude vztahovat samostatná smlouva. Pokud bude aktualizace nebo rozšíření upraveno samostatnou smlouvou, budete výslovně požádáni o souhlas s ní.

1.4. Pokud jste nezletilí (mladší než plnoletí ve své zemi), nechte si prosím Podmínky zkontrolovat a odsouhlasit svým rodičem nebo zákonným zástupcem.

1.5. Informace o tom, jaké osobní údaje v souvislosti s provozováním Hry shromažďujeme a k jakým účelům najdete v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici tady.

1.6. Další pravidla Hry a návody ke Hře jsou zveřejněny na webových stránkách Hry, případně v samotném uživatelském rozhraní Hry. Účastí na Hře rovněž přijímáte tato pravidla jako závazná. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a pravidly Hry mají tyto Podmínky přednost.

1.7. Můžete nás vždy kontaktovat pomocí těchto údajů, přičemž za nejvhodnější a nejrychlejší považujeme komunikaci přes e-mailovou adresu:
Adresa: Příčná 1892/4, 110 00 Nové Město
E-mail: info@alteira-game.com

2. Zdravotní a bezpečnostní varování

2.1. Alteira není fyzicky náročná hra – nebudete ji hrát ve virtuální realitě ani neuvidíte mnoho blikání. Než začnete hrát, zvažte však svůj zdravotní stav (platí zejm. pro fotosenzitivní epilepsii). Pokud máte jakékoli pochybnosti o svém zdravotním stavu a hraní Hry, poraďte se s lékařem. Při hraní si dělejte pravidelné přestávky.

2.2. Za své chování při hraní Hry nesete odpovědnost. My neneseme jakoukoli odpovědnost za zranění nebo škody způsobené vašim jednáním při hraní Hry.

3. Uživatelský účet

3.1. Abyste mohli hrát Hru, musíte si na Webu založit Uživatelský účet. Při zakládání účtu musíte akceptovat tyto Podmínky. Po založení Uživatelského účtu vám bude na uvedenou e-mailovou adresu zaslán odkaz, prostřednictvím kterého svoji registraci potvrdíte. K hraní Hry není potřeba potvrzení registrace. Pro plné využití všech funkcí Hry, pro to, abychom vás mohli kontaktovat, a z dalších důvodů (např. pro obnovu hesla) vás však žádáme o potvrzení bez zbytečného odkladu potom, co odkaz obdržíte.

3.2. Nabízíme i možnost si Hru nezávažně vyzkoušet ve formě Zkušební verze na této stránce. V tom případě si pouze zvolíte herní server a založí se vám dočasný účet automaticky (bez uvádění jména a jiných osobních údajů). Pokud budete mít zájem, můžete tento dočasný automatický účet spárovat s později založeným Uživatelským účtem. Odhlášením z dočasného účtu tento automaticky zaniká a nelze jej spárovat s později založeným Uživatelským účtem.

3.3. Při registraci Uživatelského účtu jste povinni zadávat jen správné, aktuální a úplné informace a údaje. V případě, že se údaje změní, jste také povinni je aktualizovat. Údaje poskytnuté v Uživatelském účtu a při objednávání Virtuální měny považujeme za správné.

3.4. Při zakládání Uživatelského účtu si volíte uživatelské jméno (nickname). Uživatelské jméno, které si zvolíte, můžeme z technických, etických či právních důvodů změnit nebo smazat, aniž bychom k tomu potřebovali váš souhlas, přičemž totéž platí i pro profilový obrázek, který si na Uživatelský účet vložíte.

3.5. Pod jedním Uživatelským účtem si můžete zřídit více tzv. herních účtů („Herní účet“), kdy na každém z těchto herních účtů můžete hrát jednu instanci hry.

3.6. Uživatelský účet je chráněn jménem a heslem. Tyto údaje nikomu nesdělujte a chraňte je proti zneužití. Neneseme odpovědnost za jakékoli zneužití Uživatelského účtu třetími stranami. Pokud sdělíte osobní údaje třetí osobě nebo jí umožníte užívat Uživatelský účet, jste odpovědní za jednání této osoby jako kdybyste tak jednali sami. Pokud máte za to, že mohlo dojít k odcizení vašich přístupových údajů nebo ke zneužití vašeho účtu, bezodkladně nás o tom informujte, abychom dohodli další postup.

3.7. I přes omezení uvedená v odst. 3.6. se s námi můžete domluvit, že:

a) dočasně umožníte třetí osobě užívat jeden nebo více svých Herních účtů (např. jako „záskok“ při dovolené nebo jiné delší nepřítomnosti);
b) převedete na třetí osobu trvale jeden nebo více svých Herních účtů.
V budoucnu můžeme umožnit i provedení změn uvedených v tomto odstavci Podmínek automaticky v rozhraní Hry.

3.8. Uživatelský účet není vaším majetkem. Máte k němu pouze přístup na základě těchto Podmínek a veškerá práva k němu zůstávají nám. To znamená, že Uživatelský účet nemůžete prodávat ani pronajímat ani jinak poskytnout třetí osobě, pokud to tyto podmínky nedovolují (jako např. v odst. 3.7. výše).

3.9. Uživatelský účet vám můžeme omezit nebo zablokovat, pokud porušíte tyto Podmínky, případně jiná pravidla Hry a komunity uvedená na Webu.

4. Koupě virtuální měny

4.1. Virtuální měna slouží ke zpřístupnění prémiových funkcí Hry. Mezi ně může patřit členství obnášející další výhody, virtuální zboží využitelné ve Hře jako skiny atd. („Virtuální zboží“), případně grafické vylepšení. Virtuální měna není potřebná k samotnému hraní Hry.

4.2. Konkrétní rozsah prémiových funkcí i to, jaký obnos Virtuální měny je potřeba k jejich zpřístupnění, jsme oprávněni jednostranně měnit. Bude-li to možné, budeme o těchto změnách v rozhraní Hry předem informovat. Stejně tak jsme oprávněni poskytovat slevy na Virtuální měnu, případně různé bonusy navázané na větší množství zakoupené Virtuální měny.

4.3. Virtuální měnu můžete získat i samotným hraním Hry bez nutnosti za ni platit (např. pokud máte narozeniny, natáčíte o Hře videa na sociální sítě a tím pomáháte jejímu rozšíření, najdete ve hře bug a oznámíte ho, jste ve hře aktivní nebo splníte nějaký úkol, vyhrajete Virtuální měnu v soutěži apod.). Poskytování Virtuální měny zdarma závisí čistě na našem uvážení a množství takto poskytované můžeme jednostranně měnit nebo poskytování zdarma zrušit.

4.4. Koupí Virtuální měny získáváte osobní, limitovanou, nepřevoditelnou, nevýhradní a zrušitelnou licenci pro přístup k prémiovým funkcím Hry a jiným oprávněním. Využitím Virtuální měny ke koupi Virtuálního zboží získáváte shodnou licenci k samotnému Virtuálnímu zboží. Nestáváte se však vlastníky Virtuální měny ani Virtuálního zboží zakoupeného s využitím Virtuální měny.

4.5. Virtuální měna je nabízena za cenu uvedenou v ceníku umístěném na Webu. Cenu Virtuální měny uvedenou v ceníku jsme oprávněni jednostranně změnit. V případě nedostupnosti tohoto ceníku platí cena Virtuální měny, kterou uvádíme před samotným zakoupením Virtuální měnu v objednávkovém formuláři (k postupu nákupu viz odstavec níže). Totéž platí v případě rozporu ceny v ceníku a pod objednávkovým formulářem, přednost má vždy konkrétní výpočet ceny pod objednávkovým formulářem zobrazený přímo před zakoupením Virtuální měny.

Ceník týkající se nákupu virtuální měny můžete nalézt zde.

4.6. Proces nákupu Virtuální měny probíhá následovně:

 • a) Objednávku můžete provést pouze prostřednictvím svého Uživatelského účtu.
 • b) Při vyplňování objednávky si vyberete množství Virtuální měny a zobrazí se vám cena k zaplacení.
 • c) Před odesláním objednávky musíte odsouhlasit tyto Podmínky i to, že souhlasíte s poskytnutím Virtuální měny bez zbytečného odkladu po zaplacení v průběhu lhůty k odstoupení od smlouvy. Tím se vzdáváte práva odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od zakoupení Virtuální měny. Virtuální měna je jinými slovy nevratná a vy nemáte nárok na vrácení peněz za využitou ani nevyužitou Virtuální měnu.
 • d) Objednávka se stává závaznou a vy jste povinni ji uhradit v okamžiku kliknutí na tlačítko „Dokončit a zaplatit“ na Webu. Pokud jste však Virtuální měnu objednali omylem nebo jste omylem vybrali vyšší obnos Virtuální měny, objednávku neplaťte a ona se po určité době sama zruší, případně ji v platební bráně sami zrušte.
 • e) Objednávku lze zaplatit pouze bezhotovostní platbou s využitím platební karty nebo jiného prostředku poskytovaného provozovatelem platební brány (např. rychlý bankovní převod, platba přes PayPal apod.), kterým je ke dni účinnosti těchto Podmínek společnost GOPAY s.r.o., IČO: 260 46 768, se sídlem Planá č.p. 67, 370 01 Planá, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI DSS Level 1, tedy nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracování platebních karet. Čísla platebních karet jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o., my k nim jako provozovatel Hry nemáme žádný přístup. Z tohoto důvodu při využívání platební brány GOPAY s.r.o. musíte dodržovat pravidla stanovená touto společností pro realizaci plateb. Jakékoli problémy s platební bránou řešte přímo s GOPAY s.r.o. Vyhrazujeme si právo změnit poskytovatele platební brány i rozsah a dostupnost jednotlivých metod bezhotovostních plateb dle vlastního uvážení.
 • f) Virtuální měna vám bude zpřístupněna automaticky po vypořádání vaší platby platební bránou GOPAY s.r.o., běžně v řádu několika sekund.

4.7. Virtuální měnu můžete nakupovat i automaticky opakovaně platební kartou s využitím tzv. opakovaných plateb (recurring payments). Opakovaná platba znamená, že v rámci procesu nákupu Virtuální měny popsaného výše v odst. 4.6. v objednávkovém formuláři zvolíte jaký obnos Virtuální měny chcete nakupovat automaticky každý měsíc nebo jiný časový úsek, bude-li k dispozici. Nákup Virtuální měny tímto způsobem se řídí následujícími pravidly:

 • a) Odesláním objednávky nám dáváte souhlas s tím, aby vám Virtuální měna s parametry uvedenými pod objednávkovým formulářem byla pravidelně strhávána do budoucna každý měsíc. Spolu s tím dáváte souhlas s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay Tento souhlas nám udělujete na dobu 1 roku od stržení první platby, tj. celkem na 12 plateb.
 • b) Virtuální měna vám bude strhávána vždy v den, který se číslem shoduje se dnem, kdy jste ji tímto způsobem nakoupili poprvé. Pokud jste nakoupili poprvé např. 24. února, bude vám cena stržena do budoucna vždy 24. března, 24. dubna a tak dále. Pokud takový den v měsíci není, připadne datum na poslední den měsíce (např. první nákup 31. srpna, následný nákup 30. září).
 • c) První opakovanou platbu aktivujete a autorizujete stejně jako běžnou platbu platební kartou prostřednictvím platební brány. Aktivaci a autorizaci první platby vám potvrdíme do 2 pracovních dnů od jejich provedení na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu nebo v rozhraní Hry, sekce „Platby“ v Nastavení.
 • d) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vás před každou opakovanou platbou již nebudeme informovat o tom, že má dojít ke stržení platby. Stejně tak vás po každé realizaci opakované platby nebudeme informovat, že platba proběhla.
 • e) Zrušení opakovaných plateb je možné přímo ve vašem Uživatelském účtu v sekci „Platby“ v Nastavení. Pokud nebudete moct opakované platby zrušit tímto způsobem, ozvěte se nám na e-mailovou adresu info@alteira-game.com.
 • f) V případě zájmu o zrušení opakované platby tak musíte učinit nejpozději do konce dne předcházejícího dni, kdy se má platba strhnout. Pokud se tedy má strhnout například 24. února, musíte opakovanou platbu zrušit nejpozději 23. února.
 • g) V případě zásadních změn týkajících se opakovaných plateb (např. změna ceny jednotky Virtuální měny) vás o tomto budeme informovat na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu.
 • h) Pokud nebudete mít na platební kartě dostatek finančních prostředků k uhrazení opakované platby, nebude vám Virtuální měna na účet připsána.

4.8. Berete na vědomí, že Virtuální měna nemá mimo Hru žádnou hodnotu a jedná se o digitální obsah spojený čistě se Hrou, který vám v případě ukončení Smlouvy dle čl. 12. Podmínek nebo zablokování přístupu ke Hře v souladu s těmito Podmínkami propadá a nemáte nárok na vydání Virtuální měny ani její protihodnoty v penězích. Virtuální měnu ani prémiové funkce Hry získané za Virtuální měnu (zejm. Virtuální zboží) nejste oprávněni prodat, ani vyměnit zpět za hotovost. Vyměníte-li Virtuální měnu za cokoli ve Hře, nejste oprávněni požadovat její vrácení nebo výměnu. Virtuální měnu však můžete převést na jiný Herní účet zařazený pod tentýž Uživatelský účet.

4.9. Možnost využít Virtuální měnu ve Hře není časově omezena. Virtuální měnu lze využít po dobu poskytování Hry, máte-li v souladu s těmito Podmínkami přístup k aktivnímu Uživatelskému účtu, prostřednictvím kterého byla Virtuální měna zakoupena.

4.10. Neneseme žádnou odpovědnost za koupi Virtuální měny nebo jiných prémiových funkcí Hry jiným způsobem, než je uvedený v těchto Podmínkách, zejména od jiných hráčů nebo třetích osob. Získáte-li Virtuální měnu nebo přístup k prémiovým funkcím Hry jiným způsobem, než jaký předvídají tyto Podmínky, případně získáte-li chybou v objednávkovém procesu více Virtuální měny, než kolik jste zaplatili, jsme oprávněni smazat příslušné množství Virtuální měny z vašeho Uživatelského účtu a pozastavit nebo zablokovat vám přístup ke Hře.

4.11. Pokud dojde k chybě a Virtuální měna nebude po zaplacení připsána na váš Uživatelský účet, informujte nás prosím na e-mailové adrese info@alteira-game.com nebo prostřednictvím herní podpory v rozhraní Hry. Virtuální měnu vám připíšeme. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že připsáním Virtuální měny tímto způsobem je odčiněna jakákoli újma na vaší straně a nemáte nárok na náhradu jakékoli jiné újmy.

4.12. Pokud jste nezletilí (mladší než plnoletí ve své zemi), jakoukoli koupi Virtuální měny považujeme za provedenou se souhlasem vašeho rodiče nebo zákonného zástupce.

5. Licenční podmínky a vlastnictví

5.1. Na základě přijetí Podmínek a registrace Uživatelského účtu vám dáváme právo užívat Hru („Licence“). Licence má následující parametry:

 • a) Nevýhradní: Hru neposkytujeme jen vám, ale i dalším hráčům.
 • b) Bez územního omezení: Hru můžete hrát kdekoli na světě.
 • c) Bezplatná: Pokud se dobrovolně nerozhodnete koupit Virtuální měnu, je Hra bezplatná.
 • d) V následujícím rozsahu: Hru můžete užívat v rozsahu jejího otevření v příslušném webovém prohlížeči a hraní pro osobní nekomerční potěšení.

5.2. Při hraní Hry některé věci dělat nesmíte. Jde zejména o činnosti, které by mohly poškodit nás jako vývojáře a provozovatele Hry nebo ostatní hráče. Nesmíte tedy:

 • a) používat Hru ke komerčním účelům (včetně e-sportu a podobných akcí) bez předchozí domluvy s námi nebo pokud to není výslovně povoleno v těchto Podmínkách;
 • b) udělit podlicenci ke Hře jiné osobě nebo na ni převést Uživatelský účet. Přístup ke Hře je jen váš, další osoby si musí zřídit vlastní Uživatelský účet dle těchto Podmínek. Tímto ustanovením není dotčena možnost dočasného nebo trvalého zpřístupnění/převodu Herního účtu třetí osobě dle odst. 3.7. Podmínek;
 • c) kopírovat, upravovat, slučovat, distribuovat, překládat, zpětně analyzovat nebo dekompilovat Hru nebo její zdrojový kód a vytvářet derivativní nebo konkurenční hry, pokud k tomu nemáte náš předchozí souhlas;
 • d) prodávat, půjčovat nebo jinak distribuovat Hru nebo Virtuální měnu;
 • e) podvádět, úmyslně využívat chyby nebo závady ve Hře, nadměrně zatěžovat servery používáním botů, scriptů či jiných automatických nástrojů, snažit se neoprávněně přistupovat k prémiovým funkcí bez uhrazení příslušného obnosu Virtuální měny, snažit se neoprávněně získat Virtuální měnu, úmyslně obtěžovat ostatní hráče, jakkoli zneužít Licenci nebo používat jakýkoli software nebo jiné prostředky k provádění výše uvedených činností ve Hře;
 • f) obejít nebo odstranit jakékoli opatření zabraňující zneužití Hry nebo jejího zdrojového kódu;
 • g) užívat Hru v rozporu s Licencí nebo s platnými právními předpisy, včetně pravidel dobrých mravů.

5.3. Pouze pro úplnost uvádíme, že veškerá vlastnická práva ke Hře a jejímu zdrojovému kódu i přes udělenou Licenci náleží nám. Na základě Smlouvy na vás nepřechází žádné vlastnické právo.

5.4. Vezměte prosím na vědomí, že poskytování Hry může být kdykoli i bez udání důvodu ukončeno, čímž Licence zanikne (bude-li to možné, budeme vás o tom předem informovat).

6. Změny a aktualizace hry

6.1. Vyhrazujeme si právo poskytovat nebo jednostranně provádět aktualizace, záplaty, úpravy nebo změny Hry za účelem odstranění nebo opravy chyb, závad nebo jiných problémů, zabránění zneužití Hry nebo porušení těchto Podmínek, případně vylepšení Hry nebo uživatelské zkušenosti ze Hry (např. poskytnutí dalšího obsahu, změny grafiky...).

6.2. Změnu Hry, která bude mít za následek nikoli jen nevýznamné zhoršení vašeho přístupu k ní nebo jejího užívání, vám oznámíme nejméně 15 dnů předem na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu. Nebudete-li se změnou souhlasit, můžete Smlouvu bez postihu vypovědět, čímž dojde k zániku Licence ke Hře a smazání vašeho Uživatelského účtu v souladu s těmito Podmínkami. Vypovědět Smlouvu můžete do 30 dnů od oznámení nebo do 30 dnů od provedení změny, podle toho co nastane později.

6.3. Ostatní změny Hry vám oznámíme pouze v rozhraní Hry formou vyskakovacího okna s přiloženým change logem.

6.4. Vzhledem k tomu, že Hra je poskytována bezplatně, berete na vědomí, že nejsme povinni poskytovat jakékoli její aktualizace, včetně aktualizací nezbytných pro fungování Hry bez vad.

7. Vámi vytvořený obsah (uživatelský obsah)

7.1. Pokud při hraní Hry vytvoříte jakýkoli obsah („Uživatelský obsah“), budou se naše a vaše práva k němu řídit následujícími pravidly:

 • a) Chcete-li vytvořit Uživatelský obsah, který může rozšířit Hru o další obsah nebo změnit její grafiku (obecně nazývaný jako „Add-on“), informujte nás s předstihem a můžeme se domluvít na spolupráci. Jakékoli Add-ony, které nejsou námi schválené a které se jsou nabízeny komerčně nebo nekomerčně mimo Hru, jsou zakázané.
 • b) Uživatelský obsah nesmí porušovat práva jiných osob, zejména práva duševního vlastnictví (autorská práva, ochranné známky atd.), osobnostní práva a vlastnická práva. Dávejte pozor na to, že jakákoli forma umění (hudba, grafika) může být duševním vlastnictvím jiné osoby a musíte si od ní zajistit možnost takový obsah užívat.
 • c) Jakýkoli Uživatelský obsah, mezi který se řadí i veškerá sdělení na diskusních fórech nebo jakékoli jiné výstupy vytvořené nebo při hraní Hry vzniklé, nesmí být hanlivý, pomlouvačný, rasistický, pornografický, obscénní, skandální, diskriminační nebo jinak v rozporu s dobrými mravy. Zároveň nesmí obsahovat žádné viry, červy ani jiný škodlivý kód nebo na takový závadný obsah odkazovat. Stejně tak je zakázáno sdílení Uživatelského obsahu, který by mohl být považován za spam nebo jiné hromadné rozesílání zpráv a komerčních sdělení, která nesouvisejí se Hrou.
 • d) Vámi vytvořený Add-on nesmí umožňovat obejití zabezpečení Hry nebo zpřístupňovat zdarma její jednotlivé funkce, které zpřístupňujeme až jako prémiové na základě využití Virtuální měny. Váš Add-on stejně tak nesmí nepřiměřeně vytěžovat herní servery a tím zasahovat do fungování Hry pro ostatní hráče.
 • e) Add-ony porušující tyto Podmínky můžeme zablokovat. Vytvoříte-li nebo budete-li využívat takový Add-on, vyhrazujeme si i právo zablokovat váš Uživatelský účet.
 • f) Užijete-li Add-on nebo jiný Uživatelský obsah přístupný ve Hře nebo jinde, činíte tak na vlastní nebezpečí s vědomím toho, že se nejedná o obsah oficiálně vytvořený námi. Neneseme žádnou odpovědnost za technické potíže či jiné problémy spojené s používáním Uživatelského obsahu (např. nefunkčnost Hry, poškození vašeho zařízení apod.)
 • g) Udělujete nám nevýhradní, neodvolatelnou a bezplatnou licenci k používání vámi vytvořeného Uživatelského obsahu, která trvá po dobu existence vašich majetkových autorských práv nebo jiných práv ke konkrétnímu Uživatelskému obsahu. Tato licence je určena k úpravám, reprodukci, vytvářením odvozených děl, distribuci, přenosu, sdělování veřejnosti a veřejnému zobrazování jakéhokoli Uživatelského obsahu. Jinými slovy, váš Uživatelský obsah můžeme použít ve Hře, zpřístupnit ho i dalším hráčům a využít ho například k další propagaci Hry.

7.2. Vyhrazujeme si právo kdykoli pozastavit vaše právo vytvářet nebo šířit další Uživatelský obsah nebo smazat váš Uživatelský obsah či pozastavit nebo smazat Uživatelský účet, bude-li váš Uživatelský obsah v rozporu s těmito Podmínkami.

8. Další fanouškovská díla

8.1. Vytvoříte-li jakákoli další fanouškovská díla založená na Hře (např. grafická a audiovizuální díla, literární díla, cosplay), řídí se naše a vaše práva k nim následujícími pravidly:

 • a) Fanouškovské dílo nesmí porušovat práva jiných osob, zejména práva duševního vlastnictví (autorská práva, ochranné známky atd.), osobnostní práva a vlastnická práva. Pozor na to, že obecně jakákoli forma umění (hudba, grafika) může být duševním vlastnictvím jiné osoby a musíte si zajistit možnost takový obsah využívat od ní.
 • b) Fanouškovské dílo nesmí být hanlivé, pomlouvačné, rasistické, pornografické, obscénní, skandální, diskriminační nebo jinak v rozporu s dobrými mravy.
 • c) Bez našeho předchozího souhlasu nesmíte fanouškovská díla používat žádným komerčním způsobem, tedy prodávat, pronajímat, půjčovat nebo jinak zpeněžovat. Jinými slovy, nesmíte vyrábět například merchandise založený na Hře, jejím příběhu, postavách či grafickém obsahu použitém ve Hře.
 • d) Udělujete nám nevýhradní, neodvolatelnou a bezplatnou licenci k používání vámi vytvořeného fanouškovského díla, která trvá po dobu existence vašich majetkových autorských práv nebo jiných práv ke konkrétnímu fanouškovskému dílu. Tato licence je určena k úpravám, reprodukci, vytvářením odvozených děl, distribuci, přenosu, sdělování veřejnosti a veřejnému zobrazování jakéhokoli fanouškovského díla založeného na Hře. Jinými slovy, vaše fanouškovské dílo můžeme použít ve Hře, zpřístupnit ho i dalším hráčům, vytvořit z něj merchandise a použít ho například k další propagaci Hry.
 • e) Nesete odpovědnost za fanouškovská díla založená na Hře, která používáte, vytváříte nebo šíříte.

8.2. Vyhrazujeme si právo kdykoli pozastavit nebo zrušit vaše právo vytvářet a šířit další fanouškovská díla, budou-li v rozporu s těmito Podmínkami.

9. Odpovědnost

9.1. Vzhledem k tomu, že Hra je poskytovaná bezplatně, vám nemůžeme stoprocentně zaručit, že bude fungovat zcela bez jakýchkoli chyb, závad nebo jiných problémů. I přesto, že děláme při vývoji Hry maximum, může se stát, že se nějaká chyba, závada nebo jiný problém objeví. V rozsahu, v jakém to dovolují platné právní předpisy nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou Hrou nebo jejími chybami, závadami nebo jinými problémy.

9.2. Za předpokladu, že při hraní Hry způsobíte třetí osobě škodu (např. vytvořením neoprávněného nebo vadného Uživatelského obsahu), nejsme odpovědní za její náhradu.

9.3. Vezměte prosím na vědomí, že Hra nemusí být k dispozici nepřetržitě, zejména s ohledem na výpadky serverů nebo provádění změn ve Hře z naší strany. Nijak negarantujeme dostupnost Hry a nejsme za její nedostupnost odpovědní.

10. Rozhodné právo a řešení sporů

10.1. Tyto Podmínky, Smlouva, Kupní smlouva, vaše užívání Hry a veškeré nároky s tím spojené nebo související, včetně práv a povinností týkajících se náhrady škody nebo bezdůvodného obohacení, se řídí a budou vymáhány v souladu s právem České republiky (s výjimkou kolizních norem mezinárodního práva soukromého). Zjednodušeně řečeno, na všechno v souvislosti s Hrou se použijí české právní předpisy.

10.2. Veškeré spory týkající se Podmínek, Smlouvy, Kupní smlouvy a vašeho užívání Hry budou posuzovány a řešeny výhradně soudy České republiky místně příslušnými dle našeho sídla.

11. Změny podmínek

11.1. Máme právo měnit v budoucnu tyto Podmínky. Tyto změny budeme provádět pouze z pádných důvodů (technický rozvoj Hry, rozšíření nebo změna služeb souvisejících se Hrou, změny zákonů nebo jiné obdobné důvody). Změnu těchto Podmínek vám oznámíme nejméně 14 dnů předem na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci Uživatelského účtu, případně budeme o změnách Podmínek informovat na Webu po přihlášení k Uživatelskému účtu nebo prostřednictvím herních zpráv v uživatelském rozhraní Hry. Nebudete-li se změnami souhlasit, můžete Smlouvu jednoduše ukončit tím, že přestanete Hru používat. Jinými slovy jste oprávněni vypovědět Smlouvu i Kupní smlouvu (zakoupená Virtuální měna se však nevrací). Pokud budete Hru používat i poté, co změny vstoupí v platnost, budeme to vykládat tak, že se změnou Podmínek souhlasíte v plném rozsahu.

12. Reklamace aneb jak je to s odpovědností za vady?

12.1. Odpovídáme vám za to, že Hra a Virtuální měna při převzetí nemají vady. Zejména odpovídáme za to, že:

 • a) odpovídají ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem; berete na vědomí, že všechny tyto vlastnosti jsou ujednány buď v těchto Podmínkách anebo jsou uvedeny na Webu, my spolu nemáme žádné tyto vlastnosti ujednané;
 • b) jsou vhodné k účelu, pro který je požadujete a s nimž na základě těchto Podmínek vy i my souhlasíme, tedy k účelu umožnění hraní Hry ve webovém prohlížeči.

12.2. Dále odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností Hra a Virtuální měna:

 • a) jsou vhodné k účelu, k němuž se služby tohoto druhu obvykle používají, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 • b) jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu (jiným webovým hrám), které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením.
Za vlastnosti Hry a Virtuální měny ujednané v odst. 12.2. neodpovídáme v případě, že jsme vás před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornili, že se některé vlastnosti liší a vy jste s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasili.

12.3. Svá práva z vadného plnění vyplývající ze Hry nebo Licence ke Hře můžete uplatnit po dobu trvání Smlouvy. Mezi práva, na která máte v souvislosti s těmito vadami nárok, patří právo na odstoupení od smlouvy nebo právo na odstranění vady. V souvislosti s vadou Hry nebo Licence ke Hře nemáte nárok na přiměřenou slevu z ceny, neboť Hra a Licence k ní jsou na základě Podmínek poskytovány bezplatně.

12.4. Svá práva z vadného plnění související s Virtuální měnou a Virtuálním zbožím můžete uplatnit do dvou let od jejich poskytnutí. Má se za to, že pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od poskytnutí, Virtuální měna a Virtuální zboží byly vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou je nemůžete užívat, v případě, že jste vadu vytkli oprávněně. Mezi práva, na která máte v souvislosti s těmito vadami nárok, patří právo na odstoupení od smlouvy, právo na odstranění vady nebo právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

12.5. Berete na vědomí, že odstranění vady můžeme odmítnout v případě, že je pro nás toto řešení vady nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by plnění mělo bez vady.

12.6. Pokud odmítneme odstranit vadu plnění, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny (pouze v případě vady související s Virtuální měnou a Virtuálním zboží) nebo odstoupit od Smlouvy či Kupní smlouvy. Konkrétně tak můžete učinit vždy když:

 • a) odmítneme vadu odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám tím nezpůsobili značné obtíže;
 • b) když je z našeho prohlášení nebo okolností zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás;
 • c) když se vada bude opakovat;
 • d) pokud je vada podstatným porušením Smlouvy nebo Kupní smlouvy.

12.7. Práva z vadného plnění nemáte v případě, že jste vadu sami způsobili.

12.8. Reklamaci můžete uplatnit např. elektronicky v uživatelském rozhraní Hry, na e-mailové adrese info@alteira-game.com nebo dopisem na adrese Příčná 1892/4, 110 00 Nové Město. Vzhledem k tomu, že se jedná o vadu videohry, preferujeme pro rychlé vyřízení reklamace elektronickou formu. Pro hladké vyřízení reklamace prosím uveďte vaše kontaktní údaje, popis vady plnění a vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace (odstranění vady, odstoupení od smlouvy; u Virtuální měny a Virtuálního zboží navíc i poskytnutí slevy z kupní ceny).

12.9. Po uplatnění reklamace vám vydáme elektronické potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje, abychom vám mohli dát vědět o vyřízení reklamace.

12.10. Do 30 dnů od uplatnění reklamaci vyřídíme (včetně odstranění vady) a informujeme vás o tom. Můžeme se společně dohodnout i na delší lhůtě. Pokud 30denní lhůtu nedodržíme, můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

12.11. Po vyřízení reklamace vám vydáme elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení o zamítnutí reklamace.

12.12. Máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace (pokud byla oprávněná a uznaná), kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak vám nemusí být přiznány.

12.13. Máte-li jakýkoli problém s Hrou, můžete nás informovat na e-mailové adrese info@alteira-game.com, adrese Příčná 1892/4, 110 00 Nové Město nebo telefonním čísle 604 841 496. Preferujeme řešení problémů formou e-mailu, které považujeme za nejrychlejší a nejjednodušší řešení.

13. Trvání smlouvy, ukončení smlouvy, smazání uživatelského účtu

13.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

13.2. Nebudete-li souhlasit se změnou Podmínek dle odst. 11.1. Podmínek a vypovíte-li Smlouvu, jsme oprávněni smazat váš Uživatelský účet, a to po uplynutí doby 30 dnů od výpovědi Smlouvy.

13.3. Vezměte prosím na vědomí, že váš Uživatelský účet můžeme zrušit, zejména pokud jej delší dobu nepoužíváte (min. 12 měsíců), nebo pokud porušíte své povinnosti dle Podmínek. O tom vám dáme dopředu vědět. Nebudete-li účet používat déle než 24 měsíců, Uživatelský účet zrušíme.

13.4. Jste oprávněni zrušit svůj Uživatelský účet kliknutím na tlačítko „Odstranit účet“ v uživatelském rozhraní Hry a následným potvrzením, že účet skutečně chcete zrušit, které se objeví ve formě vyskakovacího okna. Kliknutím na toto tlačítko vypovídáte Smlouvu a Kupní smlouvu (zakoupená Virtuální měna se však nevrací) a opravňujete nás zrušit váš Uživatelský účet.

13.5. Doba uložení některých osobních údajů může být delší než výše uvedené lhůty ke smazání Uživatelského účtu a odpovídá Zásadám zpracování osobních údajů dostupným ZDE.

14. Vaše spotřebitelská práva a další informace

14.1. Jako spotřebitel (obecně chápáno jako člověk jednající v rámci osobní neobchodní záležitosti) máte podle platných právních předpisů zvláštní práva spotřebitele, o kterých bychom vás rádi informovali.

14.2. Při uzavírání Smlouvy nebo Kupní smlouvy souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebo Kupní smlouvy (zejména internetové připojení či náklady na telefonní hovory) si hradíte sami, přičemž se tyto náklady nijak neliší od standardní sazby.

14.3. Pokud jste spotřebitel, podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi jakožto provozovatelem Hry. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.

14.4. K plnění dle této Smlouvy jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

15.2. Všechna práva k Webu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozložení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, patří nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Web nebo jeho části bez našeho souhlasu.

15.3. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Při využívání Webu nesmíte používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmíte ani vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám či třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Web a užívat Web nebo jeho části či software vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením nebo účelem.

Tyto Podmínky platí od 20.07.2023


Další důležité odkazy